11 krokov ako začať podnikať

1. Podnikateľská myšlienka alebo nápad.V prvom rade je nutné, aby ste mali predstavu, v akej oblasti a s čím chcete podnikať. Musíte mať jasný cieľ, čo chcete vyrábať alebo predávať. Mali by ste si pritom odpovedať na tieto otázky:

Pre koho vyrábať alebo predávať?
Čo vyrábať alebo predávať?
Existuje podnik, ktorý predáva alebo vyrába podobný produkt?

obchod.jpg

2. Urobte si prieskum.

Keď už nápad máte, je nutné ho porovnať s realitou. Má potenciál na úspech? Vaša myšlienka musí totiž spĺňať potreby zákazníkov a trhu.

3. Pripravte si plán.

Pripravte si podnikateľský plán. Je to návrh podniku od úplných základov až po jeho zavedenie a rast. Pre nové podniky je nevyhnutne dôležitý.

4. Naplánujte si svoje financie.

Jeden z najdôležitejších krokov. Na začiatok bude najlepšie si vytvoriť výkaz toku hotovosti, takzvaný cash flow, súvahu a výkaz ziskov a strát. Tieto dokumenty značne pomôžu získať náhľad na finančnú situáciu, v akej sa nachádzate.

5. Vyberte si podnikovú štruktúru.

Podľa zákonov v Slovenskej republike je možné zvoliť medzi funkcionálnym typom a divizionálnym typom organizačnej štruktúry. Funkcionálna je odporúčaná pre malé, jednoduché organizácie. Divizionálna na opačnej strane funguje na princípe objektu, to znamená, rozdeľuje sa podľa územia, odberateľa alebo typov produktov.

6. Vyberte si a zaregistrujte obchodné meno.

Názov podniku hrá významnú rolu vo väčšine aspektov firmy. Ubezpečte sa, že rovnaké obchodné meno už nie je registrované v Obchodnom registri SR. Ak ste si menom istý, je nutné ho zaregistrovať spoločne so skratkou formy podniku.

7. Získajte licencie a povolenia.

Pre správny chod firmy je nutné sa venovať aj administratívnej práci. Existuje množstvo licencií a povolení, ktoré sa môžu vzťahovať na podnik (napríklad hygienické minimum, licencia účtovného systému).

podnikatel.jpg

8. Výber účtovného systému.

Na území SR si podľa zákona môžete vybrať jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Vďaka modernej technológii už existujú počítačové účtovné programy.

9. Pripravte lokáciu, kde sa bude podnikať.

Tento krok je veľmi dôležitý pre správne fungovanie, či už budete pracovať z domu, v zdieľanej kancelárii alebo vo veľkom priestore maloobchodu. Musíte si premyslieť, aké všetko vybavenie je nutné pre chod firmy. Aké zariadenia potrebujte k práci?

10. Zostavte tím.

Keď chcete zamestnať niekoho, musíte presne určiť pozície, na ktoré potrebujete ľudské zdroje. Musíte uviesť zodpovednosti a činnosti, ktoré sa týkajú pracovných miest. Na túto činnosť môžete využiť aj služby personálnych agentúr či ÚPSVaRu.

11. Promujte svoj malý podnik.

Marketing je silným nástrojom na trhu. Vytvorte si svoj marketingový plán a vyzdvihujte svoju jedinečnosť oproti konkurencii. V rámci marketingu je nutné dodržiavať určité pravidlá etikety. Dnešné technológie ponúkajú množstvo spôsobov propagácie, od reklamných spotov v televízii cez letáky až po inzerciu na sociálnych médiách a internete.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup