Budeme sebestačný

Aby sme boli sebestačný musíme sa naučiť nebyť závislí na externých dodávateľoch. To isté platí aj pri energetike. Poznáte pojem certifikácia kategórie A0. Energetika je široký pojem. Na jednej strane tak potrebná energia na fungovanie bežného života človeka, na druhej strane potreba eliminácie závislosti na externom type energie. Ako hospodárime s energiou by nám nemalo byť ľahostajné. A to hneď z viacerých dôvodov. Jedným z nich je prievan v peňaženke, ktorý nám nadmerná spotreba energií dokáže spôsobiť. Ak nemáme napríklad dostatočne alebo vôbec zateplenú nehnuteľnosť, teplo nám v zimných mesiacoch z domovov utečie skôr ako je treba a my musíme častejšie dokurovať.

nižšie náklady na prevádzku domácností šetria peniaze

To má za následok vyššiu spotrebu energie, vyššie poplatky a v neposlednom rade vyššiu záťaž na životné prostredie. Jeho kvalita sa zhoršuje míľovými krokmi z roka na rok. Pre udržanie zdravého životného prostredia a teda aj zdravia ako takého je potrebné učiniť kroky na jeho ochranu a zamedzenie znečisťovania ovzdušia a tvorbe skleníkového efektu či globálnych katastrof. Myšlienka zelenej ekológie je veľmi zaujímavá a tak isto aj bude v budúcnosti. Dnes sa týka každého z nás a každý môže prispieť k tomu aby sme sa ako ľudia, susedia, občania a krajiny celkovo mali lepšie, zdravšie a aby sme vytvorili perspektívnu budúcnosť pre naše deti. Jedným z opatrení ktoré sme prijali aj my je potreba energetickej certifikácie.

myslime,,zeleno,, pre krajší svet

Aby ste mohli svoju novostavbu skolaudovať potrebujete dnes energetický certifikát kategórie A, ideálne A0. Aby ste vlastnili takýto certifikát – energetický certifikát A0 – je potrebné zohľadniť niektoré riešenia pri stavbe domu. Napríklad sa jedná o zavedenie podlahového kúrenia, inštaláciu fotovoltiky na ohrev vody, zaistiť rekuperiáciu vzduchu alebo kvalitné zateplenie obvodových múrov a strechy, ktoré môžeme doplniť o vysoko tesniace okná a vchodové dvere. Certifikát A0 je dokladom o beznákladovej nehnuteľnosti. Teda nehnuteľnosti s minimálnymi či takmer žiadnymi nákladmi na svoj chod.