Dotyky plné vášne

Tantrická masáž je masážny štýl a druh práce s telom, ktorý čerpá z princípov tantry – starodávnej duchovnej praxe pochádzajúcej zo strednej a juhovýchodnej Ázie, najmä z hinduistickej Indie. Väčšina tantier vyučovaných a praktizovaných v západnom svete možno nazvať neotantrou – modernou adaptáciou, ktorá sa zameriava špecificky na posvätnú sexualitu na rozdiel od iných duchovných a náboženských prvkov tradičnej tantry. Práve preto sú najznámejšie tantrické moderné praktiky zamerané najmä na masáž a stimuláciu celého tela s dôrazom na intímne oblasti, ako sú napríklad pohlavné orgány a iné erotogénne zóny. Takáto masáž zahŕňa aj prvky dýchania, meditácie a všímavosti a nemusí byť len nevyhnutne sexuálna. Tantrická masáž má duchovnú, no aj energetickú zložku inšpirovanou Hinduizmom. V energetickej zložke sa masáž pokúša rozvádzať energiu príjemcu do celého tela, a tým naštartovať vnútorné uzdravenie.

Tantra masáž

Tantrická masáž je predovšetkým energetická masáž, pri ktorej sa kladie dôraz aj na sexuálnu energiu. Účelom tantrickej masáže je „priviesť“ prijímajúceho do prirodzeného, ​​extatického stavu bytia, v ktorom je možné prepojenie spirituality a vlastného sexuálneho ja. Výsledkom býva neopísateľná fyzická a psychická pohoda. Po takejto masáži je klient väčšinou veľmi uvoľnený, nachádzajúci sa v hlbokej extáze a hlboko spojený so svojím srdcom a duchovnom.

Tantra masáž

Tantra je dotyk plný lásky a všímavosti vytvorený z priestoru srdca. Na tantrickej masáži sa podieľa celé telo, profesionálny masér sa môže dotýkať aj erotogénnych a intímnych zón, ak si to tak klient želá a s masérom si určí konkrétne hranice, ktoré budú zaiste rešpektované. Existuje mnoho výhod týchto masáží. Medzi ne sa zaradzuje napríklad liečba celého fyzického tela i mysle, uvoľňovanie sexuálnej traumy či iných mentálnych problémov, ako je napríklad pôrod, impotencia, strach z intimity a podobne. Taktiež môže klienta uzemniť v jeho vlastnom tele, čím sa podnecuje sebaláska a úcta k sebe samému.