Mzdy a personalistika sú v súčasnosti vo väčšine prípadov riešené online

Oblasť miezd a personalistiky, tak ako mnohé iné súčasti firemného i súkromného života, sú dnes komplexnou oblasťou, a preto evidovanie jednotlivých položiek či vypracovanie rôznych dokumentov a analýz pomocou textových a tabuľkových editorov by bolo veľmi náročné. Riešenie rôznych otázok v oblasti miezd a personalistiky pomocou rôznych softvérových riešení je preto dnes veľmi populárne a zamestnancom tohto oddelenia uľahčuje prácu v rôznych ohľadoch. Je pri tom absolútne jedno, či má firma interné oddelenie miezd a personalistiky a je jej priamou súčasťou, alebo ho firma tzv. outsourcuje a využíva k tomu externý subjekt. Mzdy a personalistika sú pomerne širokou témou, poďme sa preto pozrieť na niektoré z jej najdôležitejších zložiek v agende.

bankovky

Mzdy a personalistika sú komplexnou témou, preto sú softvérové riešenia absolútnou nevyhnutnosťou

Činností v oblasti miezd a personalistiky je celý rad a mnohé z nich sa dajú prispôsobiť požiadavkám konkrétneho zákazníka, resp. spoločnosti. Z oblasti personalistiky je to predovšetkým kompletné evidovanie zamestnancov a všetkých dôležitých informácií o nich. Súčasťou databázy je i niekoľko z tých najdôležitejších informácií o zamestnancovi tak, aby zamestnávateľ vedel komunikovať so sociálnou či zdravotnou poisťovňou. Na tejto úrovni dokáže softvérové riešenie pre oblasť miezd a personalistika evidovať rôzne formy poistenia, typ pracovného pomeru, pracovné zaradenie či detaily z pracovnej zmluvy a neskôr podpísaných dodatkov. Mzdy a personalistika, ako jeden z útvarov podnikateľského subjektu, taktiež reportujú množstvo dôležitých informácií pre manažment celého podniku tak, aby mohli byť prijímané všetky strategické rozhodnutia smerom k jej zamestnancom a jednotlivým oddelenia.

peníze

Druhou časťou je teda oblasť miezd a tú tieto softvérové riešenia opäť komplexne zastrešujú. Predstavuje teda nástroj na výpočet mzdy zamestnanca a táto zložka obsahuje preddefinované položky, ktoré je opäť možné upraviť podľa konkrétnych potrieb. Tento číselník sa v pravidelných intervaloch mení, a preto aplikácia dovoľuje položky prispôsobiť tak, aby bolo všetko potrebné úplne v súlade s aktuálnymi potrebami. Veľmi dôležitou súčasťou agendy mzdových a personálnych pracovníkov je aj zaznamenávanie dochádzky a na tieto činnosti im opäť slúžia rôzne softvérové riešenia. Turnikety či snímače dochádzkových kariet zamestnancov sú plne prepojené s týmito aplikáciami a celý proces je o poznanie jednoduchší. Na webovej stránke https://www.easystart.sk sa dozviete viac.