Menová sústava a jej rôznorodé druhy

Začnime základnou informáciou. Menová sústava predstavuje spôsob vydávania peňazí do obehu v štáte, ako aj ich sťahovanie z obehu v danej krajine. Samozrejme, je upravená právnymi normami. Jej charakter pritom závisí od konkrétnych podmienok jednotlivých celkov v rámci ktorých táto sústava funguje, ale aj od ovplyvnenia medzinárodným prostredím.
Rozoznávame tri stupne (druhy) menových sústav:
1. metalická (kovová)
2. úverová
3. papierová

 
mince.jpg

Metalická menová sústava
 

Charakterizuje ju to, že v krajine obiehajú ako zákonné platidlo len kovové peniaze z drahých kovov. V každej takejto sústave musí byť definované:
1. menový kov – kov, z ktorého sa budú raziť mince (väčšinou ide o zlato, striebro)
2. peňažná jednotka – predstavuje množstvo drahého kovu, ktoré bolo základom meny, ktoré udáva nominálnu hodnotu peňažnej jednotky
3. spôsob razenia mincí – systém, v ktorom sa mince razia a vydávajú do obehu (kto mince razí, ako, za akých podmienok a podobne)
 
účty.jpg

Úverová menová sústava
 

Tento druh je odvodený od metalickej. Dá sa povedať, že je medzistupňom metalickej a papierovej menovej sústavy. Je založená na obehu bankoviek zameniteľných za drahé kovy. Táto možnosť oslobodila obeh peňazí od viazanosti na zvýšenie ťažby drahých kovov. Množstvo peňazí nerastie s množstvom kovov, ktoré sú v držbe štátu, ale s potrebami štátu na zabezpečenie obehu peňazí.
 

Papierová menová sústava
 

Tento stupeň je založený na obehu papierových peňazí, ktoré nie sú vymeniteľné za zlato či striebro. Keďže je stále mladá, je stále vo vývoji, kde vznikajú a vyvíjajú sa bankové peniaze na účtoch v bankách, cez ktoré sa realizuje väčšina platobných stykov. Vznikajú tiež elektronické peniaze vo forme platobných kariet, rozvíja sa internet banking, kryptomeny ako Bitcoing a podobne. V dnešnej dobe majú papierové peniaze podobu:
1. štátoviek
2. nezameniteľných bankoviek
3. neplnohodnotných mincí (mince z lacnejšieho kovu ako zlato a striebro)