Nonstop záchrana pri upchatom potrubí

Ľudovo známe „krtkovanie“ potrebuje občas každá domácnosť alebo priemyselná prevádzka. Pri zanedbanej prevencii čistenia kanalizácií a potrubí dochádza k takejto situácii pomerne často. Kanalizácia sa nánosmi mydla, čistiacich a iných prostriedkov upchá, nefunguje správne, má veľmi slabý odtok vody a postupom času až takmer žiadny. Potrubie je dokonale znečistené a upchaté a odpad vyteká namiesto do kanalizácie priamo do okolitého priestoru a všetko naokolo znečisťuje. Škody sú značné, ale panika to nevyrieši.

lost-places-1798643_640

Na pomoc Vám príde krtkovanie nonstop https://ab-krtkovanie.sk/krtkovanie-kanalizacii/, ktoré je Vám k službám nonstop. A to bez ohľadu na pracovný čas, sviatky alebo víkend, vždy Vám poskytne profesionálne služby.

Po úvodnom telefonáte a opise situácie a rozsahu poškodenia Vás navštívia odborníci aj s výkonnou technikou.

Princíp čistenia potrubie závisí od druhu znečistenia, priestoru, kde sa potrubie nachádza a samozrejme aj prístupu k nemu. Nečistoty, usadeniny a kaly sa odstraňujú buď elektromechanicky alebo vysokotlakovým prístupom. V prvom prípade sa do potrubia zavedie elektromechanické zariadenie a to krúživým pohybom postupne preniká potrubím a odstraňuje nečistoty. Čistenie tlakom vody pomocou čerpadla rovnako účinne odstráni Váš problém.

Pri riešení havárie sa občas vyskytnú problémy napríklad s dokumentáciou alebo náhradnými vodoinštalačnými dielmi. Nonstop služba Vám poradí a pomôže aj v tomto prípade, k dispozícii je monitoring potrubia s názvom „trasovanie potrubia“, ktoré Vám odhalí stav potrubia a pomôže zásahu na tom správnom mieste. Takisto Vám profesionáli ponúknu doplnkové vodoinštalačné práce. A čo je dôležité – znečistenie okolitého priestoru bude minimálne a nutnosť upratovania sa zredukuje.

pipeline-1585686_640

Výsledná cenová ponuka je už vrátane dopravy, poradenstva a bez skrytých doplatkov a mimoriadnych príplatkov.

Ochota, promptný prístup a profesionalizmus Vás presvedčí a pomôže.