Začiatok vyučovania a ako to zvládnuť bez zúfalstva

Dieťa vám nastúpilo do školy, prípadne už má nejaký ten rok výučby za sebou. Nie vždy je to ružové a obrázky šťastných detí s novými školskými taškami a štrbavými úsmevmi často pôsobia ako nepravdepodobná fikcia. Ranné vstávanie sa vždy nesie v znamení mrnčania, jesenné sychravé počasie tomu tiež práve nepomáha … Nové zošity a učebnice sa len kopia a kopia … Úlohy sa píšu do neskorého večera … Všetky tieto veci sa dajú zmierniť a zlepšiť. Škola je tu predsa pre dobro detí aj rodičov.

úloha

Dbajte na režim
Organizácia, dochvíľnosť a zodpovednosť je niečo, čo by mal ovládať každý človek a na začiatku školskej dochádzky by dieťa rozhodne malo mať aspoň základy. Je jasné, že nikomu sa nechce vstávať skoro ráno, no je to jeden z faktov života, na ktorý sme si všetci viac, či menej úspešne zvykli. Rovnako sa treba pravidelne pripravovať na hodiny a chystať si veci do školy.

Trpezlivo, ale neoblomne svojej ratolesti musíte vysvetliť, že tieto nepríjemnosti sú skrátka nutné a majú aj mnohé pozitíva. Napríklad viac času na hranie sa po obede, keďže domov zo školy príde skôr. Ranná a poobedná družina môže byť tiež fajn, len tomu treba prísť na chuť.
Domáce úlohy sú otrava, no rovnako by ste mali trvať na pravidelnosti a pevne stanovenom čase kedy sa úlohy budú robiť. Chvatné dokončovanie projektu v nedeľu večer je niečo, k čomu by vôbec nemalo dôjsť.

Zbalenú školskú tašku by ste mali nejaký čas kontrolovať osobne a nenechávať to na dieťati samotnom. Deti si často veci zabúdajú, alebo si pribalia pomôcky navyše, ktoré len zbytočne tašku zaťažia. Postupne sa to malý žiačik určite všetko naučí zvládať sám.

škola

Využívajte moderné technológie
Rozhodne trvajte na tom, aby vaša škola plne používala dostupné elektronické systémy. Jasne zadané úlohy a popis práce na hodinách, rovnako ako aj informácie o správaní sa vášho dieťaťa v škole a jeho výkone sú pre plne vyťaženého rodiča neoceniteľné. Už dávno nie je dôvod na poznámky za zabudnuté úlohy, ktoré si dieťa v škole nestihne, alebo zabudne poznačiť do zošita. Rovnako by ste mali byť schopní pohodlne sledovať napredovanie v učive a celkové hodnotenie v elektronickej žiackej knižke. Infarktové stavy na rodičovských združeniach už tiež nie sú práve moderné.