Certifikát IWE
Certifikát o skúške zvárača.
> pokračovanie

Voľné pracovné miesta
Pozrite si aktuálnu ponuku voľných pracovných miest 
> pokračovanie

 

Vážení zákazníci,

Firma ZAVA so sídlom v Oslanoch začala písať svoju históriu dňom 11.07.1991 so zámerom poskytovať služby v oblasti zámočníckych, zváracích a kovoobrábacích prác. Svoju činnosť rozšírila od roku 1996 na zabezpečovanie prác súvisiacich s vedením účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy.  

V roku 2001 sa firma pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.V oblasti poskytovania služieb zákazníkom je firma orientovaná na dodávku prác formou subdodávok a to, na základe zmlúv o dielo.  Filozofia firmy spočíva v poskytovaní komplexných dodávok prác služieb a to v požadovanom rozsahu a vo vysokej kvalite prevádzaných prác. Obchodné aktivity firma smeruje v prevažnej miere na územie ČR. 

Snahou firmy je maximálne uspokojovať požiadavky zákazníkov a to kompletnosťou prác podľa požiadaviek a výrobného programu odberateľa. Od r.l997 je v platnosti novela zákona o dani z príjmov č.586/92 Zb. platná v ČR. Podľa upresnenia pokynom, D-151 mimo iné vydané aj vo Finančnom spravodaji ČR 1/97 zo dňa 30.01.1997 sú uvedené podstatné pojmy a stanoviská pre zdanenie príjmov zo závislej Činnosti plynúcim fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR za prácu vykonávanú na území ČR. Uvedene upresnenie D-151 samozrejme firma bezvýhradne rešpektuje a tým je schopná naďalej pôsobiť na území ČR.

Ing. Dušan Valovič
spolumajiteľ firmy
 

 

     

© 2007 ZAVA s.r.o.